Manga/Novel Site Date
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 121 Online 2019-12-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 120 Online 2019-12-06
frantic Capítulo 3 Online 2019-11-17
frantic Capítulo 2 Online 2019-11-17
frantic Capítulo 1 Online 2019-11-17
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 58 Online 2019-10-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 119 Online 2019-10-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 118 Online 2019-10-02
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 57 Online 2019-10-02
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 56 Online 2019-09-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 117 Online 2019-08-30
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 55 Online 2019-08-12
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 116 Online 2019-07-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 54 Online 2019-07-01
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 53 Online 2019-06-03
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 115 Online 2019-05-31
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 114 Online 2019-05-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 113 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 112 Online 2019-04-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 111 Online 2019-04-29