Manga/Novel Site Date
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 126 Online 2020-07-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 62 Online 2020-07-24
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 125 Online 2020-06-30
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 124 Online 2020-05-30
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 61 Online 2020-04-27
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 123 Online 2020-03-28
To Aru Kagaku no RailGun Vol.122 Capítulo 5 Online 2020-02-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 60 Online 2020-02-28
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 122 Online 2020-02-23
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 121 Online 2019-12-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 120 Online 2019-12-06
frantic Capítulo 3 Online 2019-11-17
frantic Capítulo 2 Online 2019-11-17
frantic Capítulo 1 Online 2019-11-17
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 58 Online 2019-10-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 119 Online 2019-10-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 118 Online 2019-10-02
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 57 Online 2019-10-02
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 56 Online 2019-09-02
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 117 Online 2019-08-30