Manga/Novel Site Date
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 132 Online 2021-03-31
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 131 Online 2021-02-27
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 130 Online 2020-12-30
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 129 Online 2020-11-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 128 Online 2020-10-27
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 127 Online 2020-08-29
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 63 Online 2020-08-05
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 126 Online 2020-07-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 62 Online 2020-07-24
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 125 Online 2020-06-30
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 124 Online 2020-05-30
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 61 Online 2020-04-27
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 123 Online 2020-03-28
To Aru Kagaku no RailGun Vol.122 Capítulo 5 Online 2020-02-28
To Aru Majutsu no Index Gaiden - To Aru Kagaku no Accelerator Capítulo 60 Online 2020-02-28
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 122 Online 2020-02-23
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 121 Online 2019-12-29
To Aru Kagaku no RailGun Capítulo 120 Online 2019-12-06
frantic Capítulo 3 Online 2019-11-17
frantic Capítulo 2 Online 2019-11-17